دفتر مرکزی:

آدرس دفتر مرکزي : تهران – خیابان ایرانشهر شمالی ، خیابان سپند ، پلاك 1 ، طبقه پنجم ، واحد غربی

02183101355

info@sepehr-gostar.com

کارخانه:

آدرس کارخانه : اراك – کیلومتر 30 اتوبان قم ، شهرك صنعتی شماره 3 اراك (خیرآباد) ، فاز 2 ، خیابان 209

08633553574

factory@sepehr-gostar.com

نقشه

طراحی شده توسط شرکت تدبیر پاسارگاد شرق